Nhãn hiệu

Dựa trên sự phát triển bàn phím kiểu LED đầu tiên ở Hàn Quốc năm 2010,
chúng tôi đã phát triển sản phẩm tốt nhất cho trò chơi đồng bộ bàn,
đồng thời cũng như game thủ chuyên dụng bàn phím, game thủ.

image
  • +82 70 4457 4682 timnnco@naver.com